Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน                              

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี

 

 

 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน กิจกรรมของฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของฝ่ายประถม
 เกียรติบุคลากร เกียรติคุณโรงเรียน กลับไปยังเมนูหลัก

                                                                                                                                                           

                

 

สีประจำโรงเรียนเรวดีคือสี  น้ำเงิน-เหลือง

ตราประจำโรงเรียนเรวดี อักษรไขว้ ร.ว.ด

อักษรย่อของโรงเรียน ร.ว.ด

เพลงประจำโรงเรียน   

ปลิวไสวและยืนยง นั่นคือธงน้ำเงินเหลือง

เรวดีของเรารุ่งเรือง ดุจดังเมืองแห่งวิชา

ตะวันให้แสงสุรีย์ เรวดีให้การศึกษา

อบรมพวกเราเป็นคนมีค่า ช่วยพัฒนาสังคม

ลา.........ลา............ลา

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจเรียน เพียรทำดี สิ่งเหล่านี้ที่เรวดีเฝ้าอบรม

ทุกอย่างก้าวที่เราเดิน ทุกแห่งหนที่เราไป
ทุกสายตาต่างมองด้วยความชื่นชม

พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ น้ำเงินเหลืองเลื่องลือไกล

โรงเรียนเรวดี                 โรงเรียนเรวดี

โรงเรียนเรวดี                 โรงเรียนเรวดี

..............................( จบ )

 DownLoad เพลงประจำสถาบัน 

                                           

แผนที่โรงเรียน

เวลารับส่งนักเรียน  

 ตอนเช้าระหว่างเวลา 07.00 - 08.00 น. เวรเย็น ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ดังนั้น ผู้ปกครอง มารับเด็ก ช้าเกินเวลา ผู้ปกครอง จะต้อง รับ- ผิดชอบ   เด็กของตนเอง ประตูอนุบาลจะเปิดเวลา 14.30 - 17.15 น.หลัง จาก 17.15 น. ขอให้ไปรับประตูด้านประถมเท่านั้น หากรับผิดเวลา ควร จะต้องโทรศัพท์แจ้งไว้ เพื่อให้เด็กสบาย ใจว่าผู้ปกครองไม่ลืม

               ---------------------------------------------------

                                                                               

   

 


Thai Kid Com
Copyright © 2000 All rights reserved                                                   
Revised: 30 พฤศจิกายน, 2543 .