Make your own free website on Tripod.com

การเล่นกีฬา

    การเล่นกีฬาเป็นงานอดิเรกที่ดี ทำให้ร่างกายแข็งแรง

ในตอนนี้ กระผมจะแนะนำท่าออกกำลังกายที่ง่ายๆไม่

เสียค่าใช่จ่ายให้ลองเล่นกันดูนะครับ

        วิดพื้น- ลองวิดูซักประมาณ 25 ที ภายในเวลา 2 นาที ทุกวันจะทำให้กล้ามเนื้อแขนมากขึ้น

        situp- ให้เพื่อนหรือใครก็ได้กดขาไว้ตอนเรา

เตรียมท่าจะออกกำลังกายท่านี้ แล้วลุกขึ้นลุกลง

ประมาณ 30 ที ภายใน 2 นาที จะทำใหกล้ามเนื้อ

หน้าท้องแข็งขึ้น

        สก็อตจั๊ม- อาจเป็นท่าธรรมดาๆ แต่nooknhan

จะทำให้เป็นท่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพียงแต่เตรียมท่า

สก็อตจั๊มตามปกติแล้วใช้ขาขวากระโดดเพียงข้างเดียว

อย่างสุดแรง 20 ครั้ง แล้วทำอย่างเดียวกันกับขาข้างซ้าย

อีก 20 ครั้ง จะช่วยให้คุณมีขาที่เข็งแรง