Make your own free website on Tripod.com

ขิง

ชื่ออื่น ขิงแกลง ขิงแดง ขิงเผือก สะเอ เกีย Ginger
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe
วงศ์ Zingiberaceae
ลักษณะ มีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ด มีก้านใบยาวห่อหุ้นลำต้น
ลำต้นส่วนที่อยู่เหนือดินสูงประมาณ 40-100 ซม.

ลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ดิน มีลักษณะกลมแบน

ส่วนที่ใช้  เหง้าและใบ
สรรพคุณ
เหง้า  ใช้แก้อาเจียน ไข้หวัดใหญ่ ไอ หอบ อืดแน่น 
ท้องเสีย ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ
 ใบ ช่วยย่อยอาหาร แก้พกช้ำจากหกล้ม

Home