Make your own free website on Tripod.com

ตะไคร้

ชื่ออื่น คาหอม ไคร จะไคร เชิดเกรย Lemon Grass
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus Stapf
วงศ์   Gramineae
ลักษณะ เป็นพืชจำพวกหญ้า ทั้งต้นขยี้ดมมีกลิ่นหอม  
สูงประมาณ 2 เมตรใบเป็นเส้นยาวตรง ยาว 1 เมตร 
กว้าง 15 มม. เมื่อลูบผิวใบจะรู้สึกสากมือ
ส่วนที่ใช้ ทั้งต้นและราก
สรรพคุณ
ทั้งต้น ใช้ขับลม ทำให้เจริญอาหาร ไข้หวัด ปวดหัว ไอ
ราก

แก้เสียดแน่น ปวดกระเพาะอาหาร และขับปัสสาวะ

Home